آرشیو برچسب ها : عوارض کربوکسی تراپی

اثرات جانبی کربوکسی تراپی چیست؟ بدن انسان در حالت استراحت چیزی حدود 200 میلی لیتر گاز کربن دی اکسید تولید می کند. این میزان از گاز CO2 در زمان فعالیت بدنی حدود 10 برابر افزایش می یابد. از کربن دی اکسید در حین جراحی لاپاراسکوپی نیز استفاده می شود و قبل از شروع جراحی، گاز […]

Call Now Button