آرشیو برچسب ها : آندومتریوز

آندومتریوز آندومتر بافت پوششی داخل رحم است که در طول سیکل قاعدگی رشد می‌کند ضخیم می شود و در زمان قاعدگی شکننده شده و ریزش می کند و باعث باز شدن عروق خونی و خونریزی ماهیانه می شود و سپس با بازسازی آن خونریزی متوقف می شود . بافت آندومتر ممکن است در محلی خارج […]

Call Now Button