تمام مظالب نوشته شده توسط : دکتر پرند حاصل

درباره دکتر پرند حاصل

هایپرپیگمنتاسیون پوست اندام تناسلی بعلت افزایش غلظت رنگدانه‌ای بنام ملانین است که در پاسخ به شرایط طبی فرد، داروهایی که استفاده می کند و نیز تحریکات فیزیکی اتفاق می افتد. این موضوع می‌تواند روی اعتماد به نفس و سلامت جنسی فرد تاثیر بگذارد. بررسی از نظر زیبایی شناسی: زیبائی شناسی شامل مجموعه ای از ایده […]

Call Now Button